divendres, 16 de febrer de 2018

ENTRE CONFLICTES I TEMPTACIONS

Evangeli, 18 de febrer de 2018, i comentari de J.A.Pagola

Diumenge 1 de Quaresma – B (Marc 1,12-15)

Avui recordem que Déu, a través de Noé, va renovar l’aliança a tots els éssers vius que van sortir de l’arca, i a tota la seva descendència.(Vg. Gn 9,8-15) «El Senyor es revela als seus fidels».  (Sàmec – Sl  25 (24), 14), Salva Noè de l’aigia, (que prefigura el baptisme), i el seu Esperit ressuscita Jesús, que esdevé el Crist (el messies) anunciat pels profetes. (Vg. 1Pe, 3,19-22)  L’home no viu només de pa», sinó «de tota paraula que surt de Déu». (Vg Mt 4,4) 

Evangeli  ( Mc 1,12-15)
Era temptat per Satanàs i l'alimentaven els àngels
Immediatament l'Esperit empenyé Jesús cap al desert. Hi va passar quaranta dies, temptat per Satanàs; s'estava entre els animals feréstecs, i els àngels el servien.
Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu.  Deia:
--S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.

divendres, 26 de gener de 2018

GUARIDOR

Evangeli, 28 de gener de 2018, i comentari de J.A.Pagola

Diumenge 4 durant l’any – B (Marc 1,21-28)

Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.
En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne, que es posà a cridar:
--Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
Però Jesús el va increpar dient:
--Calla i surt d'aquest home.
Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells:
--Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dóna ordres als esperits malignes i l'obeeixen!
I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea.

Guarició de la sogra de Simó i d'altres malalts 

divendres, 19 de gener de 2018

UN MÓN DIFERENT ÉS POSSIBLE

Evangeli, 21 de gener de 2018, i comentari de J.A.Pagola

Diumenge 3 durant l’any – B (Marc 1,14-20)

Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu.  Deia:
--S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
Crida dels primers deixebles
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els digué:
--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.

Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús. 

divendres, 12 de gener de 2018

QUÈ BUSQUEM?

Evangeli del diumenge, 14 de gener de 2018, i comentari de J.A.Pagola 

Diumenge 2 durant l’any – B (Joan 1,35-42)

L'endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar: --Mireu l'anyell de Déu!
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: --Què busqueu?
Ells li digueren: --Rabí —que vol dir «mestre»—, on t'estàs?
Els respon: --Veniu i ho veureu.
Ells hi anaren, veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda.
Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué: --Hem trobat el Messies —que vol dir «ungit».
I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:

--Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes —que vol dir «pedra». 

dissabte, 6 de gener de 2018

L’ESPERIT DE JESÚS

Evangeli, 07 de gener de 2018, i comentari de J.A.Pagola 

Joan predicava així:
--Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li les corretges de les sandàlies. Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l'Esperit Sant.

Baptisme de Jesús.

Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el Jordà.  I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell. I una veu digué des del cel:
--Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut. 

dijous, 4 de gener de 2018

ORIENTAR-SE CAP A DÉU

Evangeli, 06 de gener de 2018, i comentari de J.A.Pagola

Epifania del Senyor – B (Mateu 2,1-12)

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d'Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: --On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.
Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: --A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta:
» I tu Betlem, terra de Judà,
no ets de cap manera la més petita
de les principals viles de Judà,
perquè de tu sortirà un príncep
que pasturarà Israel, el meu poble.
Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se'ls havia aparegut l'estrella i els encaminà a Betlem dient-los: --aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant; i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l'estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant.  L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra.

I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí

dissabte, 30 de desembre de 2017

LLARS CRISTIANES

Evangeli, 31 de desembre de 2017, i comentari de J.A.Pagola Sagrada Família – B (Lluc 2,22-40)

Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor. Havien d'oferir en sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o dos colomins .
Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era just i pietós, esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la Llei, el prengué en braços i beneí Déu dient: --Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès.
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo
a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el teu poble.
El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: --Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts.
Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Aser. Era d'edat molt avançada: havia viscut set anys amb el seu marit, però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va presentar en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada.
Creixença de Jesús
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor.
A l'edat de dotze anys, Jesús va al temple